«Fast track» και μέσα σε δάση και μικρά νησιά, τώρα που «γυρίζει»;


Το ΣτΕ άνοιξε τον δρόμο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, κ.λπ.), ακόμη και σε δάση και μικρά νησιά, “υπό την συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος”.

Πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι σήμερα ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας άνοιξε τον δρόμο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, κ.λπ.), ακόμη και σε δάση και μικρά νησιά.

Θα θέλαμε, ως νομοταγείς και υπερφορολογούμενοι πολίτες, να ζητήσουμε από τους συγκεκριμένους δικαστές να μας διευκρινίσουν: 

1) Ποια είναι η επείγουσα κατάσταση που τους ανάγκασε να επιτρέψουν «κατ’ εξαίρεση και υπό τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος» την παράδοση δασικών εκτάσεων και μικρών νησιών σε πολυεθνικές; Μήπως είναι η ανάγκη να εξυπηρετηθεί η εξόφληση ενός χρέους που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον αιώνα τον άπαντα; Ή μήπως είναι η ανάγκη να βγάλουν κάποιοι ανώνυμοι γρήγορο χρήμα; Μήπως είναι, επιπρόσθετα, η ανάγκη να ξεπουληθεί όλος ο δημόσιος πλούτος της χώρας σε αδιευκρίνιστους αγοραστές, έτσι ώστε να μην υφίσταται τίποτε πλέον στην Ελλάδα που θα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε «εθνικό»;

2) Τι ορίζουν οι δικαστές ως «περιοχές στις οποίες πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τον περιορισμό της βλάβης της δασικής βλάστησης»; Υπάρχουν δασικές περιοχές τύπου Α, που θα προστατέψουν, και περιοχές τύπου Β, που θα επιτρέψουν να ξεπουληθούν;

3) Τι ορίζουν οι δικαστές ως «μικρά νησιά», που θα παραχωρηθούν σε ξένους επίδοξους επενδυτές; Προσέξτε! Δεν είπαν «βραχονησίδες», αλλά «μικρά νησιά». Είναι γνωστό ότι με εξαίρεση καμιά δεκαριά μεγάλα νησιά, όλη η νησιωτική επικράτεια της Ελλάδας αποτελείται από μικρά νησιά. Τι προσπαθούν, επομένως, να μας πουν;

Προς το παρόν, ας δούμε το σχετικό δημοσίευμα από το News 247 :

Τον δρόμο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, κ.λπ.) ακόμα και μέσα σε δάση άνοιξε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επικυρώνοντας την από 12.11.2008 υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, το Πρωτόκολλο του Κιότο, τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την ελληνική νομοθεσία.

Ειδικότερα, το Ε’ Τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου (πρόεδρος ο Κ. Μενουδάκος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου) με την υπ’ αριθμ. 1421/2013 απόφασή του, απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς τεσσάρων οικολογικών οργανώσεων, που ζητούσαν να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση ως αντισυνταγματική, αντίθετη σε διεθνείς συμβάσεις και παράνομη.

Σημειώνεται ότι με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο, που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση του 2008, τίθενται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παράλληλα εισάγονται οι κανόνες και τα κριτήρια χωροθέτησης.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας κάνουν ειδική και εκτενή αναφορά για τις αιολικές κλπ εγκαταστάσεις σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. 

Ειδικότερα, αφού αναλύουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, τον δασικό νόμο, διεθνείς και άλλες συμβάσεις, υπογραμμίζουν ότι τα δασικά οικοσυστήματα υπάγονται σε αυστηρά προστατευτικό καθεστώς, ωστόσο παρέχεται στον νομοθέτη η δυνατότητα να επιτρέψει κατ’ εξαίρεση και “υπό τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος” επεμβάσεις που μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν τον δασικό χαρακτήρα μιας περιοχής.

Επιπροσθέτως, σημειώνουν ότι η μεταβολή ή η αλλοίωση του δασικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον εάν η θυσία της δασικής βλάστησης αποτελεί το μοναδικό πρόσφορο μέσο για την ικανοποίηση των επίμαχων αναγκών (εγκατάστασης αιολικών συστημάτων, κ.λπ.) και εφόσον οι επεμβάσεις περιορίζονται στον απολύτως αναγκαίο βαθμό.

Στη συνέχεια, οι δικαστές του ΣτΕ τονίζουν ότι επιτρέπονται επεμβάσεις σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, προκειμένου να εγκατασταθούν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ακόμη, σημειώνεται ότι η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 και 13 του ν. 1734/1987. 

“Στις περιοχές, δε, αυτές πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τον περιορισμό της βλάβης της δασικής βλάστησης”.


«Η ανάπτυξη της επίμαχης παραγωγικής δραστηριότητας δεν αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές» 

Κατόπιν όλων αυτών, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη της επίμαχης παραγωγικής δραστηριότητας (αιολικά πάρκα, κ.λπ.) μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του δασικού νόμου δεν αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές και παράλληλα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για “τις περιοχές προστασίας της φύσης, τους πυρήνες των εθνικών δρυμών, τα κηρυγμένα μνημεία της φύσης, τα αισθητικά δάση και τους οικοτόπους προτεραιότητας, που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000”. 

Οι δικαστές επαναλαμβάνουν ότι η ρύθμιση της υπουργικής απόφασης, που προβλέπει την εγκατάσταση αιολικών μονάδων μέσα σε δάση και δασικές περιοχές, δεν αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές και βρίσκεται εντός των νομοθετικών πλαισίων. Η επίμαχη ρύθμιση, που αφορά τις δασικές περιοχές, δεν αντίκειται και στις διατάξεις της συμβάσεως – πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, από τις οποίες

 … “δεν απορρέει απαγόρευση εγκαταστάσεως έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντός δασικών οικοσυστημάτων”, όπως υποστηρίζουν οι οικολογικές οργανώσεις.

Τι ισχύει για τα μικρά νησιά 

Για τα μικρά νησιά, που προστατεύονται περιβαλλοντικά από το Σύνταγμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι και εκεί είναι δυνατή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, κλπ.

Οι δικαστές αναφέρουν ότι

…  «και στα μικρά νησιά δεν αποκλείεται η εφαρμογή μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλωστε, τα μικρά νησιά αποτελούν προσφερόμενο πεδίο για την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου».


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχαν προσφύγει το “Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου” το “Αρχιπέλαγος Αιγαίου”, η “Άμεση Επέμβαση για την Προστασία της Άγριας Φύσης” και το “Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης“.

Διαφημίσεις
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.