Αρχείο Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων


Εδώ θα βρείτε τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν από το 1884 έως το 1977. Δείτε τις τεράστιες αλλαγές στην εκπαίδευση από τότε μέχρι σήμερα.

Τα βιβλία έχουν αντιγραφεί από το αρχείο της Χρ. Κουμπάρου-Χανιώτη (http://users.sch.gr/chkoumpar/NAfiles.html).

Πρόκειται για 129 σχολικά εγχειρίδια τα οποία διδάσκονταν στα σχολεία, στο μάθημα των «Νέων Ελληνικών» (Λογοτεχνίας) στους κύκλους εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στη σημερινή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

1-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τόμος Α, Α τάξεως, 1884

2-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τόμος Α, Α τάξεως, 1890

3-Νέα Ελληνικά, τόμος Α

4-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α τάξεως, 1914

5-Νεοελληνικά Αναγνώσματα Α τάξεως, 1917

6-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α τάξεως, 1919

7-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α τάξεως, 1922

9-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α τάξεως, 1924

8-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τόμος Α, Α τάξεως, 1924

10-Νεοελληνικά 1ης Ελληνικού, 1927

11-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α τάξεως, 1928

12-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τόμος Β, Β τάξεως, 1884

13-Αναγνώσματα Νεοελληνικά, τόμος Β, Β τάξεως, 1890

14-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τόμος Β, Β τάξεως, 1903

15-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τόμος Β, Β τάξεως, 1904

16-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β τάξεως, 1911

17-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β τάξεως, 1917

18-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β τάξεως, 1919

19-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β τάξεως, 1920

20-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β τάξεως, 1924

21-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β τάξεως, 1926

22-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β τάξεως, 1927

23-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Ελληνικού, 1927

24-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β τάξεως, 1927

25-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τόμος Γ, Γ τάξεως, 1884

26-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τόμος Γ, Γ τάξεως, 1885

27-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τόμος Γ, Γ τάξεως, 1898

28-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τόμος Γ, Γ τάξεως, 1900

29-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τόμος Γ, Γ τάξεως, 1901

30-Νέα Ελληνικά, Χρηστομάθεια, Γ τάξεως, 1904

31-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ τάξεως, 1909

32-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ τάξεως, 1914

33-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ τάξεως, 1919

34-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ τάξεως, 1922

35-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ τάξεως, 1923

36-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ τάξεως, 1923

37-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ τάξεως, 1923

38-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ τάξεως, 1925

39-Νεοελληνικά Αναγνώσματα Γυμνασίου, τόμος Α, 1909

40-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1913

41-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1918

42-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1919

43-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1921

44-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1922

45-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1923

46-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1928

47-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1930

48-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1931

49-Νεοελληνικά Αναγνώσματα,, Α Γυμνασίου, 1931

50-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1931

51-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1934

52-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1934

53-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1937

54-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1937

55-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1938

56-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1940

57-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1948

58-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1950

59-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1956

60-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1964

61-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Γυμνασίου, 1975

62-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γυμνασίων, τόμος Β, 1909

63-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1913

64-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1917

65-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1920

66-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1922

67-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1925

68-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1925

69-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1930

70-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1931

71-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1931

72-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1932

73-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1938

74-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1938

75-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1940

76-Νεοελληνικά Αναγνώσματα Β Γυμνασίου, 1950

77-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1957

78-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1964

79-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1975

80-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β Γυμνασίου, 1976

81-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1930

82-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1930

83-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1930

84-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1932

85-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1933

86-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1933

87-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1936

88-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1939

89-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1940

90-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1946

91-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1950

92-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1956

93-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1966

94-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1975

95-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ Γυμνασίου, 1977

96-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1930

97-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1930

98-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1930

99-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1934

100-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1937

101-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1940

102-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1940

103-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1943

104-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1946

105-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1950

106-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1956

107-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Λυκείου, 1967

108-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ Γυμνασίου, 1976

109-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α Λυκείου, 1979

110-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Ε Γυμνασίου, 1930

111-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Ε Γυμνασίου και Λυκείου, 1930

111α-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Ε Γυμνασίου 1930

112-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Ε Γυμνασίου 1940

113-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Ε Γυμνασίου 1946

114-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Ε Γυμνασίου 1950

115-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Ε Γυμνασίου 1956

116-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Ε Γυμνασίου 1972

117-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Ε Γυμνασίου 1975

118-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ Γυμνασίου, 1930

119-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ Γυμνασίου, 1930

120-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ Γυμνασίου, 1934

121-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ Γυμνασίου, 1938

122-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ Γυμνασίου, 1938

123-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ Γυμνασίου, 1940

124-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ Γυμνασίου, 1947

125-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ Γυμνασίου, 1950

126-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ Γυμνασίου, 1957

127-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ Γυμνασίου, 1973

128-Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ Γυμνασίου, 1975

Διαφημίσεις

Περὶ τοῦ/τῆς: aaatosmihalis

Έλλην ορθόδοξος, καθολικά διαμαρτυρόμενος, πάσχων εκ οξείας ανεγκεφαλίτιδος με σποραδικές κρίσεις εξυπνάδας.
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα Συνεργατών καὶ σημειώθηκε ὡς , , , , , , . Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.